FANDOM


Teine maailmasõda (1939–1945) puudutas Päidla ümbrust kõige rohkem 1944. aasta augustis.

1941Edit

Otepää ümbrus vabastati enne sakslaste kohalejõudmist 10. juuli paiku.

Sakslased jõudsid Räbile kohalike mälestuste järgi 20. juulil. Külarahvas läks koos kariloomadega metsa peitu. Metsas elati umbes ühe nädala, seejärel tuldi kodudesse tagasi. Loomad olid metsas olemisega ära harjunud ja ei tahtnud enam sugugi koju minna. Ju nad teadsid, mis neid ees ootab, arvasid kohalikud.

Tõnise ja Leoski talust Räbil võtsid sakslased sõjaväe jaoks hobuseid. Sakslased elasid Räbil priskelt. Kui tallu tuldi, tehti kõigepealt mesipuud meest tühjaks. Agariku talus hävitati 4 mesilasperet, mesilased suitsetati tarust välja ja kogu mesi võeti ära. Järgmiseks tapeti söögiks kõik kanad. Elmar Austa mäletab, et nende peres jäi kogemata alles ainult üks must kana. Sakslased tapsid külas söögiks mitu siga.[1]

Sakslased lahkusid Räbilt 26. augustil.[1]

1941.–1942. aastal asus Kirepi külas sõjavangilaager, kust vange ka põgenes. Neid jälitas Omakaitse. Mõni põgenenud vang võiks eksida ka Päidla ümbrusse.

1944Edit

Ka venelased ei puutunud Räbi külas inimesi ega röövinud. Kui rinne edasi läks, võeti Mäe-Agarikult hobune ja Agarikult vanker kaasa.[1] (pole täiesti selge, kas see lause puudutab 1941. või 1944. aastat)

20. augustEdit

Ööl vastu 20. augustit grupeeriti Kanepi piirkonnas takerdunud Punaarmee 122. laskurkorpuse jõud ümber, parema tiiva kaitseks Karaski–Jõksi joonele jäeti vaid kaks laskurpolku. Ülejäänud korpuse väeosad koos tugevdusjõududega koondati pealetungi kesklõiku, lääne pool Kanepit asuvasse metsa. Varajastel hommikutundidel jätkasid Saksa väed vastupanu endistelt positsioonidelt, kuid olid sunnitud piki Võru–Tartu maanteed edasitungiva 116. laskurkorpuse survel ka 122. laskurkorpuse parema tiiva eest taanduma. Seda ära kasutades tungisid 122. laskurkorpuse põhijõud kohe Elva suunas. Korpuse vasakul tiival murdis 43. laskurdiviis keskpäeval läbi sakslaste kaitse ja alustas pealetungi Otepää suunas.[2]

Saksa XXVIII armeekorpus oli alustanud taandumist uuele positsioonile juba öösel. Päidla piirkonnas seisis Punaarmee vastas 12. Luftwaffe välidiviis, millel kella 19-ks oli kontakt vastasega vaid luuregruppide tegevuse kaudu. Kontakt vastase luuregruppidega oli Neeruti mõisa juures ja Saksa julgestusel Pangodi mõisa juures. 30. Jalaväediviisi ees oli lahingukontakt väikeste vastase gruppidega Pilkuse vallamaja piirkonnas ja Mäeküla juures.[3]

Pärastlõunal, õhtul või öösel löödi 30. jalaväediviisi juures Alakülast põhjas ja Pilkuse mõisast kagus tagasi 3 pataljonisuuruste jõududega tehtud rünnakut. Üks punaväe tank lasti võitlusvõimetuks. 12. Luftwaffe välidiviisi ees tõi vastane pärastlõunal peavõitlusliini ette ühe luuregrupi. Edelast Elva suunas 2 pataljoniga edasiliikuv vastane jõudis Ennost itta jäävasse metsa.[4]

21. augustEdit

30. jalaväediviisi juures saavutas üks vastase varahommikune rünnak Otepäält (NNO) kirdes sissemurde, mis riivistati oma jõudude tagasitõmbamisega joonele: Otepää kirik – Vana-Otepää mõisast edelas asuv veski. Uus tugev rünnak hilisel pealelõunal pandi seisma üldisel joonel Otepää kirik – järv ruudus VB 7 – Vana-Otepää mõis. Vasturünnak oli kella 19-se seisuga ettevalmistamisel. Mitmed kuni 2 kompanii suuruste jõududega tehtud rünnakud Pilkuse mõisa ja Otepää juures löödi tagasi ning 5 pataljonisuurust rünnaku lähtealal asuvat vastase üksust hajutati. 12. Lw-välidiviisi juures löödi tagasi vastase kuni kahe kompanii suuruste jõududega tehtud rünnakud Neeruti mõisa juures ning meie postide vastu Tamsa (UZ 3), Illi ja punkt 69,1 juures. Rünnakute tulemusena pidi tugipunktid hiljem tagasi tõmbama.[4]

Kuna arvestati Punaarmee jätkuvate rünnakutega Otepää piirkonnas ja laiaulatusliku edasitungiga Elva suunas, kasutades ära metsi mõlemal pool Elvat, otsustas XXVIII armeekorpus õhtul tõmbuda lühendatud rindejoonele: Otepää kirik – punkt 145,0 – punkt 107,9 – punkt 99,8 – järve lääneserv sellest põhjas – Laguja ja julgestusi tugevdada Elvast lõuna ning ida pool.[4] 30. jalaväediviisi lõigus löödi vastase sissemurre hilistel õhtutundidel tagasi, mis võimaldas segamatult taandumist läbi viia. Taandumine viidi läbi öösel ja õnnestus ilma vastasepoolse segamiseta.[5]

22. augustEdit

Varahommikul ründas Punaarmee kahe kompanii jõududega 30. jalaväediviisi (staap Meegaste koolimajas) kaitstud taluhoonestust Otepää kirikust 800 meetrit lõunas ja jätkas kontsentreeritud rünnakut ennelõunal juba pataljoni jõududega, kuid ei saavutanud mingit edu. Päeva jooksul löödi siin tagasi (osaliselt vasturünnakutega) veel 4 pataljoni jõududega tehtud vastase rünnakut, kusjuures Saksa pool kandis tuntavaid kaotusi. Kastolatsi mõisast loodesse liikumas nähti veokeid jalaväe ja tankitõrjekahuritega. 12. Lw-välidiviisi (staap Palupera mõisas) parema tiiva välisserval löödi tagasi üks kompaniisuuruste jõududega tehtud rünnak. Üldiselt oli diviisi lõigus vaid vastasepoolne luuregruppide tegevus. Nõrk vastase vägede liikumine Elvast kirdesse jäävas piirkonnas.[5]

22. augusti õhtuks oli Punaarmee 122. laskurkorpuse 189. laskurdiviis jõudnud Elva linnast kagus Elva jõeni ning hõivanud Varesepalu, jätkates lahingut sellest ida pool. 98. laskurdiviis oli jõudnud Päidla–Kiisa joonele. 43. laskurdiviis (välja arvatud üks polk, mis asus Väikese Emajõe idakaldal Pühajärvest kuni Turuni) pidas teist päeva tänavalahinguid Otepää linnas.[6]

XXVIII armeekorpus ootas 23. augustiks vastase tugevat survet 30. jalaväediviisi Pühajärvest põhjas asuval uuel peavõitlusliinil ja 12. Lw-välidiviisi paremal tiival. Elva linnale, kus asuvad vaid meie nõrgad üksused, nähti ohtu rünnakuks kagus asuvatest metsadest lähtuva vastase poolt. 30. jalaväediviis tõmmati öösel tagasi joonele Pühajärve põhjatipp – Kastolatsi mõis.[5] Taandumine kulges plaanipäraselt ja vahejuhtumiteta.[7]

23. augustEdit

Nõukogude väed jätkasid edasitungi, 189. laskurdiviis pidas lahingut Elva pärast. 98. laskurdiviis ületas Kutsari juures Elva jõe ja liikus edasi Uderna suunas. 43. laskurdiviis hõivas Otepää täielikult ja tungis edasi Puka–Palupera suunas.[8]

Varahommikul teatas 12. Luftwaffe välidiviis, et selle paremal tiival löödi tagasi 2 vastase pataljoni jõududega ja 3 kompanii jõududega rünnakut. Peedu jäeti vastase tugeva surve all maha. Järgnev vastase sööstrünnak linnast läänes löödi tagasi.[7]

30. jalaväediviisi juures löödi Turust põhjas, Pühajärve põhjatipus ja Otepääst läänes tagasi mitmed luurerünnakud. Pühajärvest kagus toimus mõlemapoolne luuregruppide tegevus. 12. Lw-välidiviisi (staap viidi uude juhtimispunkti Palupera mõisast 1 km põhjas asuvates taluhoonetes) lõigus löödi vasturünnakuga tagasi kahe kompanii jõududega tankidest toetatud rünnak Päidla mõisa juures ja ühe kompanii jõududega kagust tulnud rünnak Elvale. Tugev vastase luuregruppide tegevus meie julgestuste ees Elvast idas ja põhjas. Üks 30-meheline vastase rühm, mis oli imbunud Kulbimäe juures olevasse metsa, tõrjuti tagasi. Tugevasti motoriseeritud liiklus (veokid, nähtavasti ka tankid) Tamsast Elvasse. Näha ka liiklus Tamsast lõunasse.[7]

30. jalaväediviisi lõigus Pühajärvest kirdes ründas vastane kell 19:00 ühe kompanii jõududega, kuid ei saavutanud mingit edu. 12. Lw-välidiviisi lõigus löödi pealelõunal ja õhtutundidel tagasi mitu vastase kompanii kuni pataljoni suuruste jõududega rünnakut. Üks sissemurre Leivaste juures puhastati ja likvideeriti. Pealelõunasel ajal täheldati vaenlase liikumisi kagust loodesse. Arvestades vastase asetusi rünnaku lähtealadel ja nende liikumisi tuleb arvestada tugevate rünnakutega kogu korpuse rindelõigus.[9]

24. augustEdit

Sakslased proovisid Tamsa lahingus anda vastulööki, mis ebaõnnestus.

30. Jalaväediviisi lõigus ründas vastane päeva jooksul mitu korda kompaniisuuruste jõududega meie positsioone Pühajärve põhjatipu juures ja 2 kompaniiga meie lahingeelposte kõrgendikul 145,0 (2 km Otepäält loodes). Meiepoolne luuregruppide tegevus Pühajärvest lõunas. 12. Lw-välidiviisi lõigul Mõrtsukalt läänes sunniti taanduma mõned vastase tankid. Üks vastase 2 kompanii jõududega ja 6 tanki toetusel toimunud rünnak Kulbimäelt lõunasse löödi tagasi, kusjuures 4 tanki lasti võitlusvõimetuks. Elva juures ja sellest kagus elav tulevahetus ja vastasepoolne aktiivne luuregruppide tegevus. Täheldati Mõrtsukast põhja jäävalt alalt põhja suunas vastase sissevoolavaid jõudusid (ca. 1 pataljon jalaväge ja üksikud PaK-id). Kogu korpuse lõigus oli päeval palju vastase sisselende ründelennukitega koos pommitamiste ja pardarelvade kasutamisega meie positsioonide ja tagalaalade vastu.[9]

12. Lw-välidiviisi lõigus saavutas vastane 19:00 paiku Leivaste juures sissemurde, mis vasturünnakuga likvideeriti. Elvat tabas raske üha tugevnev vastase suurtüki, miinipilduja ja tankitõrjesuurtükkide tuli ning tugevnev surve kagust, idast ja põhjast. Korpuse üksused said taandumiskäsu.[10]

25. augustEdit

Punaarmee vallutas Elva.[11]

Vaatamata vastase ägedale suurtükitulele ja ründelennuväe lainetele Elvale ning sellest lõunasse viivale teele kulges 12. Luftwaffe välidiviisi taandumine üldiselt plaanipäraselt ja oluliste materjalikaotusteta. Diviisi alal Elva juures tegutsesid vastase ründelennukite lained.[10]

ViitedEdit

 1. 1,0 1,1 1,2 Räbi küla
 2. Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas 1941–1945. II köide. Tallinn 1977. Lk 274.
 3. XXVIII armeekorpuse ettekanded
 4. 4,0 4,1 4,2 XXVIII armeekorpuse ettekanded
 5. 5,0 5,1 5,2 XXVIII armeekorpuse ettekanded
 6. Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas 1941–1945. II köide. Tallinn 1977. Lk 275.
 7. 7,0 7,1 7,2 XXVIII armeekorpuse ettekanded
 8. Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas 1941–1945. II köide. Tallinn 1977. Lk 277.
 9. 9,0 9,1 XXVIII armeekorpuse ettekanded
 10. 10,0 10,1 XXVIII armeekorpuse ettekanded
 11. Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas 1941–1945. II köide. Tallinn 1977. Lk 282.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki