FANDOM


Tartu staarostkonna inventar 1582 oli vahetult pärast Liivi sõja lõpuga kaasnenud võimuvahetust Leedu-Poola võimude poolt läbi viidud maarevisjoni protokoll.

Inventarist pärineb muuhulgas Nõuni (Neiwekul), Laguja (Lagoya) ja Etsaste (Ecesth) esmamainimine. Samuti mainiti esimest korda Päidla mõisa juures asunud küla (Paidel).

KirjandusEdit

  • Richard Hausmann. Über das Inventar der Starostei Dorpat im Jahre 1582. 1902.
  • August Westrén-Doll. Das Inventar der Starostei Dorpat im Jahre 1582.Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1922. Dorpat 1923, lk 32–56.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki