FANDOM


Tartu staarostkonna inventar 1582 oli vahetult pärast Liivi sõja lõpuga kaasnenud võimuvahetust Leedu-Poola võimude poolt läbi viidud maarevisjoni protokoll.

Inventarist pärineb muuhulgas Nõuni (Neiwekul), Laguja (Lagoya) ja Etsaste (Ecesth) esmamainimine. Samuti mainiti esimest korda Päidla mõisa juures asunud küla (Paidel).

KirjandusEdit

  • Richard Hausmann. Über das Inventar der Starostei Dorpat im Jahre 1582. 1902.
  • August Westrén-Doll. Das Inventar der Starostei Dorpat im Jahre 1582.Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1922. Dorpat 1923, lk 32–56.