FANDOM


Päidla Mõisajärve asulakoht (registrinumber 13109) on viikingiaegne asulakoht Päidla külas Mõisajärve loodekaldal. See asub muuhulgas Uibo ja Kalmemäe talu maadel.

Asulakoha avastasid Andres Vindi ja Margo Rääk 18. oktoobril 1994. See tunnistati kultuurimälestiseks 1. septembril 1997.

Asulakoht esineb põllu peal laiguti. Kõigi laikude tuumikalal oli põlenud kive. Tsentrumis oli kiht kõige intensiivsem, servades muutus intensiivsus väiksemaks. Sealt leitud keraamika oli käsitsi valmistatud. Esines nii kiiljapinnalisi kui ka näpiornamendiga kilde.[1]

  • Esimene laik algab Hellenurme–Päidla teest 50 m kaugusel põllu idaservas ja kulgeb piki põllu ning soo serva 20 m laiuse ribana järvekaldani.
  • Teine laik jääb teest 100 meetrit lõunas, järvest 150 meetrit põhjas ja põllu idaservast ca 100 meetrit läänes. Laik paikneb 30x20 m suurusel alal. Teisest laigust leiti vilja jahvatamise kivi.
  • Kolmas laik jääb 2-korruselisest majast 100 meetrit lõunasse, järvest 150 meetrit põhja ja 2. laigust 110–112 meetrit edelasse. Ta on 20x10 m suurune ja keskelt lohus. Ader on lohu põhjast üles kündnud põlenud kive, mille vahel on intensiivne must kiht. Kivide vahelt leiti keraamikat, mis oli nõrga põletusega ja tükkis sõrmede vahel pudenema. Vindi hinnangul annaks arheoloogilistel kaevamistel kõige parema tulemuse kolmas laik.[1]

Leide asulakohast säilitatakse Tartu Ülikooli arheoloogiakogus numbri TÜ PR 215 all.

ViitedEdit

  1. 1,0 1,1 Andres Vindi. Päidla kirvest ja viikingiaesest asulakohast Otepää kihelkonnas. 1994.