FANDOM


Päidla vald

Päidla vald 1930ndatel

Päidla vald oli vald Otepää kihelkonnas Tartumaal.

Vald moodustati pärast Liivimaa 1819. aasta talurahvaseadust. Kohaliku omavalitsuse üksuseks sai see pärast 1856. aasta "Walla kogukonna seaduse" vastuvõtmist ja 1866. aasta vallareformi. Talupojad said valida vallavolikogu, ühtlasi said ametisse vallavanemad.

Päidla valda kuulusid 1922. aasta seisuga Päidla, Neeruti ja Saluala mõis, Kiisa, Makita, Mõrtsuka, Neeruti-Valja, Neeruti-Mäeküla ja Räbi küla ning Lutike alevik. 1922. aastal oli valla pindala 49,782 km2 ja elanikke oli 982. Päidla ja Luke olid ainsad vallad Tartumaal, mille elanikkonna moodustasid eranditult eestlased.

Veebruaris 1936 oli vallas alla 2000 elaniku, mistõttu 1939. aasta haldusreformi käigus see liideti teiste valdadega. Põhiosa vallast liideti Otepää vallaga, väiksem idaosa Veski vallaga. Ruusa talu valla põhjaosas liideti Elva vallaga.

VallavanemadEdit

Nagu teistes Liivimaa valdades, seati ka Päidlas esimene vallavanem ametisse 1866. aastal.