FANDOM


Nõuni algkool oli aastail 1763–2005 Nõunis tegutsenud külakool. See oli üks ümbruskonna vanimaid koole.

Uus koolimaja Nõuni järve kaldale ehitati 1894. aastal. Maja asukoha pärast olevat peetud pikki vaidlusi, kuna pind oli madal ja savine. Lõpuks otsustanud kaks küla mõjukamat peremeest-sugulast Juhan Kruus Peeburi talust ja Peeter Kruus Tiirike talust kooli asukoha. Nad löönud vaiad maasse ja määranud: „Siin maja ja siin laut!“ Ja nii jäänudki.

Nõuni koolimajas õppetööd enam ei toimu, tegutseb MTÜ Nõuni Loodus- ja Arenduskeskus, kes plaanib tegelema hakata teistsuguse õppe- ja arendustööga.

Pikemat aega on Nõunis õpetajatena töötanud C. R. Jakobsoni pooldaja Jüri Laas, uue koolimaja ehitamise initsiaator Andres Rõõm, aktiivne seltskonnategelane Juhan Jägel ja kodu-uurija Elisabeth Urm, kes koostas ka uurimuse Nõuni kooli ajaloost.[1]

Aastail 1947–1949 õppis Nõunis hilisem kirjanik Mats Traat.

ViitedEdit

  1. Heino Mägi, Karl Veri. Valga rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tallinn 1983. Lk 128.