FANDOM


Mõrtsuka asulakoht.jpg

Asulakoht 2015. aastal

Mõrtsuka asulakoht on arvatavasti viikingiajast pärinev asulakoht Päidla külas, varasemas Mõrtsuka külasüdames. Asulakoht katab umbes 200 x 60 m ala.

Asulakoha avastas Andres Vindi 19. aprillil 1991. See tunnistati kultuurimälestiseks 1. septembril 1997.

Asulakoht asub Elva–Kintsli tee ja Raiga–Räbi–Nõuni–Lutike tee praeguse ristmiku juures Tuule talust kagus, Mõrtsuka järve põhjatipust 350 m kirdes.

Elva–Kintsli teest ida ega Raiga–Räbi–Nõuni–Lutike teest lõuna pool kultuurkihti ei ole.

Pealt paistab, et on tegemist tavalise põlluga, kuna intensiivsus mingis suunas ei suurene. Maapind on pruuni värvi, loomaluid kihis ei esine, samuti pole peaaegu üldse põlenud kive. Keraamika on kedral valmistatud ja seda esineb päris suurel hulgal. Kiht on ilmselt põhjani läbi küntud, kuna see künnisügavusest sügavamale ilmselt ei ulatu. Maaparandusega kihti lõhutud ei ole.[1]

Asulakohast leitud kederkeraamikat ja luisku säilitatakse Tartu Ülikooli arheoloogiakogus viite all TÜ PR 6.

ViitedEdit

  1. AK Ote: IA, Vindi 1991, 19. apr

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki