FANDOM


Kakkoja on Mõrtsuka järve puudutavates allikates järve suubuv oja. Kuna kaartidel ei ole Kakkoja asukohta märgitud, on selle identifitseerimiseks mitu varianti.

Uibujärve–Mõrtsuka kraavEdit

Kasumetsa ja Põdrapesa kinnistu piiril järve suubuv kraav on kaugelt kõige veerohkem Mõrtsuka sissevooluveekogu. Kuna allikad mainivad tihti eraldi sissevoolu Uibujärvest ja Kakkoja, võib aga eeldada, et tegu on kahe eraldi veekoguga. Lisaks on kraav Uibujärvest tõenäoliselt tehislik ja Päidla mõisa ajal kaevatud.

Päidla kooli ojaEdit

Vahest kõige tõenäolisem Kakkoja kandidaat. 1890. aasta kaardil[1] on Mõrtsuka sissevooludest märgitud üksnes kraav Uibujärvest ja Päidla kooli juurest algav oja. Tegu on tõenäoliselt loodusliku ojaga, mis algab soost Päidla koolimajast lõunas, teeb idas ja põhjas kaare ümber koolimaja ning suubub järve Ülejärve talu ujumiskoha juures. 1990ndate paiku on Päidla kooli juures oja laiendatud tiigiks.

Liisukääru kraavEdit

Kakkoja võis olla ka järve läänekaldal, Liisukääru talu juures järve suubuv lühike kraav. Kraavist põhja pool asub Liisu Karjamägi, lõuna pool Kolga talu.Kraavi suubumiskohas moodustab järv väikese lahe.

Väärsi kraavidEdit

Vähem tõenäolisemaks võib pidada oja asukohta järve põhjatipus. Väärsi talu kõrvalt algavad kraavid suunduvad põhja ja kuuluvad Laguja oja valgalasse. Ei ole välistatud, et varem võis mõni nende haru suubuda ka Mõrtsuka põhjatippu, kuid suue on Raiga–Räbi–Nõuni–Lutike tee ehituse käigus suletud.

ViitedEdit