FANDOM


Elva jõgi ehk Ulila jõgi on Valgjärvest Emajõkke voolav jõgi.

Jõe alguses nimetatakse teda Tamme ojaks, Hellenurme kandis Hellenurme ojaks ning Keeri järvest allavoolu nimetatakse teda ka Ulila jõeks.

Jõe pikkus on 85,3 km ja valgala 451,4 km², üldine langus on 144 meetrit.

Jõgi voolab Elva orundis.

Ülemjooksul voolab see teiste seas Päidla ja Räbi küla piires, moodustades suurema osa viimase lõunapiirist.

Sealsamas on osa Elva jõe veest juhitud 19. sajandi lõpus kaevatud Palu kanalisse. Majanduse kiire areng nõudis kiiret ja paremat veskitööd, mistõttu Palu veskisse tuli juhtida lisaks Palu ojale ka osa Elva jõe vett. Umbes 2 km pikkune kanal kaevati käsitsi nelja Saaremaalt pärit perekonna poolt. Kanali metsakasvanud mulded on nüüdki väga hästi säilinud ning kohati lausa mõne meetri kõrgused.