FANDOM


Ahvenjärv

Ahvenjärv 2008. aastal

Ahvenjärv (ka Päidla Ahvenjärv, Vastsetare järv, Silla Väikejärv) on Päidla külas asuv avalik järv. Ta kuulub Päidla järvestikku.

Ahvenjärv kuulub Ida-Eesti vesikonda, Peipsi alamvesikonda. Pindala 5,6 ha, suurim sügavus koos lendmudaga 5,1 m (sellest vee sügavus 3 m), pikkus 370 m, laius 170 m, kaldajoone pikkus 981 m.

Järve ümbritseb ilus künklik põldude ja taludega kultuurmaastik, veepeeglile aga tungib igast küljest peale õõtsik. Põhja katab mitme meetri paksune järvemuda.

Keskmise karedusega kihistumata suurtaimerikas järv. Ahvenjärv on rohkete allikate ja lubjarikka veega. Vesi on rohekaskollane, mudani läbipaistev ja üsna hästi segunev. Mõnel talvel jääb järv ummuksile.

Järv toitub peamiselt kaldaallikatest. Näkijärvega ühendab seda avar 4 m laiune kanal.

Taimestik oli 1972. aastal väga rikkalik ja taimeliikide arv üsna suur (22). Veesisene taimestik kattis valdavat osa järvest. Kõige massilisemalt esinesid mändvetikalised ning üliharuldane nõtke näkirohi (Najas flexilis), mis esineb ka Näkijärves.

Nõtke näkirohi kuulub I kategooria looduskaitse all olevate liikide hulka. Tegu on ilmselt boreaalse kliimaperioodi reliktiga, kuigi mõned teadlased oletavad ta päritolu isegi jäävaheaegsest või lähisarktilisest perioodist. Näkirohu säilitamiseks ei tohi järvevee omadusi muuta vee väetamisega ega muul viisil.[1]

Järves toimub sinivetikate õitsemine. Põhjas on näha keraskarpe.

Kaladest elavad Ahvenjärves koger, linask, haug, ahven ja särg. Teised liigid ei talu talviseid halbu hapnikuolusid.[1]

Järve kaldal asuvad Aksli ja Silla talu.

ViitedEdit

  1. 1,0 1,1 Aare Mäemets. Matk Eesti järvedele. Tallinn 1977. Lk. 76.